Campingreglement

Huisregels van Camping les Plages de l’Ain

1) VOORWAARDEN VOOR TOELATING

Om op kampeerterrein te worden toegelaten, er te verblijven en zich te installeren, heeft u toestemming van de campingbeheerder nodig. Het is zijn / haar plicht om te zorgen voor een goede bewaring en orde op de camping, evenals voor de naleving van deze regels en voorschriften.

Verblijven op de camping impliceert de acceptatie van deze regels en de toezegging om hieraan te voldoen.

 

2) POLITIEFORMALITEITEN

Iedereen die minimaal één nacht op de camping verblijft, moet eerst zijn identiteitsdocumenten aan de manager overhandigen en de door de politie vereiste formaliteiten afhandelen.

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van ouders / verzorgers.

 

3) INSTALLATIE

Caravans met een dubbele as zijn niet toegestaan ​​op de camping.

De tent of caravan en aanverwant materiaal moeten op de aangegeven locatie worden geïnstalleerd volgens de aanwijzingen van de beheerder.

 

4) RECEPTIE EN SLUITING VAN DE POORT

Januari , Februari, Maart : maandag 10h-12h en 16h -19h. Anderen dagen 16h – 19h.
April, Mei : iedere dag  10h- 12h en 15h to 19h30.
Juni, Juli, Augustus : iedere dag  10h- 12h30 en 14h to 19h30.
September : iedere dag  10h- 12h en 15h to 19h30.
Oktober, November and December  : maandag 10h-12h en 16h -19h. Anderen dagen 16h – 19h.

SLUITING VAN DE POORT

03/10 en 31/03 tussen 20h tot 6h30 
01/04 en 30/09
tussen  22h tot 6h30
01/10 en 19/12
tussen 20h tot 6h30 

Bij de receptie vindt u alle informatie over de services van de camping, informatie over de mogelijkheden tot supermarkten, sportfaciliteiten, toeristische attracties in de omgeving en verschillende adressen die nuttig zouden kunnen zijn. Voor klachten kunt u deponeren in een speciale doos die tot uw beschikking staan. Claims worden alleen in behandeling genomen als ze ondertekend, gedateerd, zo nauwkeurig mogelijk zijn en betrekking hebben op relatief recente gebeurtenissen.

 

5) STAANGELD

Staangelden worden betaald aan de campingbeheerder. De bedragen staan aangeduid bij de ingang van de camping en op de prijslijst die u ontvangt bij aankomst. Het staangeld is verschuldigd over het aantal overnachtingen dat u op de camping verblijft.

Gebruikers van een camping worden gevraagd de dag voor vertrek te betalen.

 

6) GELUID EN STILTE

Gebruikers van een camping worden opgeroepen om overlast en discussies te vermijden die hun buren mogelijk storen. De geluidsapparaten moeten overeenkomstig worden aangepast. Het sluiten van deuren en kofferbakken moet zo discreet mogelijk zijn.

Honden en andere dieren mogen nooit worden vrijgelaten. Ze mogen niet achtergelaten worden op de camping, zelfs niet opgesloten, terwijl hun baas weg is. De eigenaars zijn verantwoordelijk voor hun dieren.

Het moet stil zijn op de camping tussen 22:30 en 6:30 uur.

 

7) BEZOEKERS

Na toestemming van de beheerder kunnen bezoekers worden toegelaten op de camping, de kampeerders die bezoek ontvangen zijn verantwoordelijk voor hun bezoek.

De kampeerder die ze ontvangt, moet mogelijk een vergoeding betalen voor de bezoeker, aangezien deze toegang heeft tot de faciliteiten van de camping. Deze vergoeding staat aangeduid bij de ingang van het terrein en op de prijslijst.

De auto’s van bezoekers zijn verboden op de camping.

 

8) BEWEGING EN PARKEREN VAN VOERTUIGEN

Op de camping geldt er een maximumsnelheid van 10 km / h voor alle voertuigen.

Verkeer is verboden tussen 22.00 uur en 7.00 uur.

Alleen voertuigen die eigendom zijn van kampeerders die op de camping verblijven, mogen op het campingterrein komen. Een geparkeerd voertuig mag het verkeer niet hinderen of de komst van nieuwkomers voorkomen.

 

9) ONDERHOUD EN STAAT VAN FACILITEITEN

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke actie die van invloed kan zijn op de netheid, de hygiëne, de staat van de camping en haar faciliteiten, inclusief het sanitair.

Het is verboden afvalwater op de grond of in de goten te gooien. Kampeerders moeten hun afvalwater legen in de daartoe voorziene voorzieningen.

Huisvuil en verschillende soorten afval moeten worden gescheiden en in de containers worden geplaatst.

Het wassen is ten strengste verboden buiten de daarvoor bestemde bakken.

Het drogen van het linnen zal gebeuren, indien nodig, in het daarvoor aangewezen lokaal. Het wordt echter tot 12.00 uur bij het afdak getolereerd, op voorwaarde dat het erg discreet is en de buren niet stoort. Het mag nooit aan de bomen worden gehangen.

Planten en bloemdecoraties moeten worden gerespecteerd.

Kampeerders mogen geen spijkers slaan in bomen, takken hiervan af snijden, of planten bij planten.

Het is ook niet toegestaan ​​om de staanplaats met persoonlijke middelen af ​​te bakenen, noch om in de grond te graven. Elke installatie moet wegneembaar zijn en vaste seizoenskampeerders moeten de staanplaats vrijmaken van iedere installatie tijdens de sluiting van de camping, om winteronderhoud van het terrein mogelijk te maken.

De staanplaats die tijdens het verblijf is gebruikt, moet worden teruggegeven in de staat waarin de kampeerder het heeft aangetroffen toen deze het terrein betrad.

SAS Jeanlo met een kapitaal van 20 000 €

– Hoofdkantoor:

11 chemin du Stade

01800 St Maurice de Gourdans

RCS Bourg en Bresse

SIRET: 801 202 771 00011 – N° de TVA Intra: FR 26801202771.

 

10) VEILIGHEID

a) Vuur

Open vuur (hout, steenkool, enz…) is ten strengste verboden. Kachels moeten in goede staat worden gehouden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.

In geval van brand moet u onmiddellijk de campingbeheerder op de hoogte brengen. Een blusapparaat is indien nodig beschikbaar in het sanitair gebouw.

Een EHBO-kit voor noodgevallen kunt u halen bij de campingbeheerder.

 

b) Diefstal

De beheerder is verantwoordelijk voor de aan hem toevertrouwde objecten en heeft de verplichting om toezicht te houden op de camping. De kampeerder houdt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen installatie en moet de campingbeheerder van de aanwezigheid van verdachten personen op de hoogte brengen. Hoewel er bewaking is, worden gebruikers van de camping geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun apparatuur te beschermen.

 

11) SPELLEN

Er mogen geen gewelddadige of hinderlijke spellen georganiseerd worden in de buurt van de faciliteiten.

Kinderen moeten altijd onder toezicht staan ​​van hun ouders.

 

12) STALLING

Ongebruikt kampeermateriaal kan niet op het terrein worden gelaten, dit is alleen mogelijk na de toestemming van de campingbeheerder en alleen op de aangegeven locatie.

 

13) WEERGAVE

Deze regels zijn opgehangen ​​bij de ingang van de camping. Het wordt ook aan de klant op zijn verzoek gegeven.

 

14) RISICO’S

De camping ligt in een overstromingsgebied en op 10 km van de Bugey-kerncentrale.

 

15) HOOFDVERBLIJFPLAATS

Elke klant van de camping moet kunnen aantonen dat hij / zij een hoofdverblijfplaats heeft. Het ontvangen van post op de camping is verboden en zal aan de afzender worden geretourneerd door de campingbeheerder.

 

16) SCHENDING VAN HET CAMPINGREGLEMENT

In het geval dat een kampeerder het verblijf van de andere gebruikers verstoort of de bepalingen van deze verordening niet naleeft, kan de campingbeheerder mondeling of schriftelijk, indien hij dit nodig acht, de verstoorder in gebreken stellen om de problemen te stoppen.

In geval van een ernstige of herhaalde overtreding van de interne regels en nadat hij / zij is gesommeerd door de campingbeheerder om deze na te leven, kan de gebruiksovereenkomst van de camping worden verbroken.

In het geval van een strafbaar feit, kan de campingbeheerder een beroep doen op de politie.