Algemene verkoopvoorwaarden

PRIJZEN

De gepubliceerde tarieven, belastingen en services zijn van toepassing voor het lopende seizoen. De gepubliceerde tarieven hebben geen contractuele waarde en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De contractuele prijs is de prijs die is vastgesteld tijdens de definitieve boeking.

Voor verhuur is de prijs inclusief de complete uitrusting volgens inventaris, gas, water en elektriciteit.

Van 1/10 tot 1/04 wordt het elektriciteitsverbruik tegen het huidige tarief gefactureerd.

 

RESERVEREN

Het contract gaat in op bij het aangaan van de definitieve reservering. De reservering is definitief wanneer de aanbetaling voor het verblijf is voldaan.

Aankomst tussen 16.00 en 19.00 uur en vertrek uit de stacaravan vóór 10.00 uur op de dag van vertrek.

Kampeerplaatsen moeten om 12.00 uur leeg zijn, anders wordt een extra dag in rekening gebracht.

Er zijn geen vaste aankomst- en vertrekdagen.

 

BORG

Voor de huur van een stacaravan is een borg van 500 € vereist aan het begin van uw verblijf. Deze borg staat garant voor ontbrekend of beschadigd materiaal aan het einde van uw verblijf. Elke beschadiging zal in rekening worden gebracht na het opmaken van een offerte van de reparatie- of vernieuwingskosten, waaraan ook de arbeidsuren zullen worden toegevoegd. De eindschoonmaak is niet bij de prijs inbegrepen. Bij aankomst vragen wij u een borg van 55€ voor. Wij herinneren u eraan dat alleen de persoon die verantwoordelijk is voor de inventaris op de dag van uw vertrek in staat is om de staat van netheid van uw accommodatie kan beoordelen. U krijgt uw aanbetaling terug na controle van de schoonmaakdienst.

BETALINGSVOORWAARDEN

Voor de huur van kale staanplaatsen en stacaravans, moet een aanbetaling van 25% van de totale prijs worden betaald op het moment van boeking. Het saldo moet uiterlijk 1 maand voor de aankomstdatum van het verblijf worden betaald. Als u minder dan een maand voor de startdatum van het verblijf boekt, dient u bij het reserveren de volledige prijs van het verblijf te betalen. Bij het ontbreken van volledige betaling 1 maand voor de datum van het begin van het verblijf, behoudt de Camping les Plages de l’Ain zich het recht voor om de reservering als geannuleerd te beschouwen. De consequenties die hieraan verbonden zitten zijn beschreven in onderstaande paragraaf.

 

WIJZIGINGEN

Iedere wijziging aan zijn verblijf zal door de huurder per e-mail moeten worden gemeld.

ANNULERING

Alle huren zijn nominatief en kunnen in geen geval worden verkocht of onderverhuurd. De huur wordt definitief met onze toestemming en vanaf de definitieve boeking. In geval van annulering, brengen wij u een bedrag dat gelijk is aan 25% van de volledige kosten van het verblijf in rekening, als u meer dan 30 dagen vóór de verwachte datum van aankomst annuleert. Een bedrag gelijk aan het totale verblijf, als u minder dan 30 dagen vóór de geplande aankomstdatum annuleert, of als u niet op die datum verschijnt.

 

CAMPINGREGELMENT

Kampeerders moeten zich houden aan de huisregels die beschikbaar zijn bij de receptie en die zijn opgehangen buiten de receptie van de camping. Tegen een toeslag, zijn aangelijnde dieren toegestaan op onze camping.

VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van Camping les Plages de l’Ain binnen de grenzen van zijn wettelijke verantwoordelijkheid, is niet van toepassing in het geval van:

– diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of na een verblijf.

– een ongeluk dat gebeurde op het campingterrein met speeltoestellen of met apparatuur die beschikbaar was voor gezinnen.

– uitval of buiten service zijn van technische uitrusting.

De camping behoudt zich het recht voor om het ontwerp en de vestiging van de camping te wijzigen.

De camping is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt of opgelopen door de auto’s van kampeerders die geparkeerd staan ​​of circuleren binnen het campingterrein en op de parkeerplaats van de camping staan.

Alle klachten met betrekking tot de omstandigheden van het verblijf moeten ter plaatse bij de campingbeheerder worden ingediend om een ​​onmiddellijke oplossing te vinden.

Alleen de Franse versie van dit document heeft de overhand in geval van geschil. De bevoegde rechtbank is die van de rechtbanken van Bourg en Bresse (Ain).

In overeenstemming met de artikelen L152-1 tot L.152-5 van de Franse consumentenwet, heeft elke consument het recht op gratis gebruik van een bemiddelaar voor consumenten voor de minnelijke schikking van het geschil met een professional. Voor dit doel garandeert de camping Les Plages de l’Ain de consument de toegang tot het consumentenbemiddelingssysteem.

In het kader van een geschil met onze vestiging de camping Les Plages de l’Ain, heeft u de mogelijkheid om als volgt contact met ons op te nemen:

  • Het verzenden van een brief per aangetekende post met bericht van ontvangst aan de directeur van Camping les Plages de l’Ain, 11 chemin du stade, 01800 St Maurice de Gourdans.
  • Het verzenden van een e-mail met een verzoek om ontvangst- en leesbevestiging aan [email protected]

Als u niet tevreden bent met het antwoord, heeft u de mogelijkheid om het Centre de médiation Medicys, binnen een maand na verzending van de brief / e-mail aanhangig te maken. U moet een online dossier indienen op de volgende website www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy – 75009 PARIS.

Mentions légales

Wettelijke vermeldingen

Bedrijf: SAS Jeanlo

RCS Bourg en Bresse

801 202 771 00011

CEO: Jean Luc Baradel

 

Uitgever

Camping Les Plages de l’Ain

 

Publicatie

Jean-Luc Baradel

 

Ontwerp, realisatie, hosting

Alcimia

Foto’s : 

Eigendom

Deze site is eigendom van de uitgever van de site, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Saint-Maurice-de-Gourdans (Frankrijk). Het wordt beschikbaar gesteld aan gebruikers onder voorbehoud van hun onvoorwaardelijke acceptatie van de hieronder vermelde voorwaarden en waarschuwingen.

De webmaster van de site is de heer Jean-Luc Baradel als wettige vertegenwoordiger van de uitgever.

De host van de site is Celeonet (uitbesteed door Alcimia).

 

Verantwoordelijkheid

De uitgever van de site spant zich tot het uiterste in om de juistheid en actualisering van alle op haar site verstrekte informatie te verzekeren die er rechtstreeks mee te maken heeft, maar kan niet garanderen dat de informatie die deze bevat volledig, accuraat is, nauwkeurig, volledig en vrij van fouten.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving de inhoud van deze site te corrigeren of aan te passen.

De uitgever van de site wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op zijn “site” en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie op deze site of verkregen als reactie op een vraag gesteld via deze site. In geen enkel geval kan de Uitgever aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze site of in verband met deze site. In het algemeen wijst de uitgever van de site elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik dat van deze site kan worden gemaakt.

Elke poging om informatie over te dragen naar een site van een derde partij of om de informatie op deze site te wijzigen is verboden en kan leiden tot civiele of strafrechtelijke vervolging.

De uitgever van de site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle hypertexts of enig ander technisch element dat, direct of indirect, van de “site” wordt gebruikt, het bestaan ​​van een link heeft niet het effect heeft van het overbrengen de verantwoordelijkheid voor de uitgever. De uitgever van de site biedt geen garantie voor of maakt geen enkele verbintenis met sites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. Het is ten strengste verboden om een ​​hyperlink naar de site te maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever van de site.

De uitgever van de site kan niet garanderen en garandeert niet dat de server die als host fungeert voor de “site” vrij is van virussen en dat de bestanden die toegankelijk zijn voor download op deze website of enige andere site van derden vrij zijn van virussen of fouten. Omdat virussen via internet kunnen worden verzonden, raden we gebruikers aan de nodige maatregelen te nemen om hun computer te beschermen tegen inbraak, tegen elk technisch probleem van componenten van de computer van de gebruikers of gegevens van de gebruiker die daarop staan opgeslagen. In ieder geval kan de uitgever van de site of een van zijn onderaannemers niet verantwoordelijk zijn voor enige schade die kan optreden tijdens de verbinding en navigatie op de site.

Persoonlijke informatie

In overeenstemming met de “loi informatique et liberté” (wet informatica en vrijheid) van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de Camping des Plages de l’Ain

[email protected] 

Gegevensbescherming

Alle gegevens en informatie op deze site zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. De volledige of gedeeltelijke reproductie van de documenten van de “site” is toegestaan ​​voor de exclusieve doeleinden van informatie voor persoonlijk en privégebruik; elke reproductie of gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la propriété intellectuelle.

De databanken op deze site, waarvan de uitgever een producent is, worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in de code voor intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over databasebescherming.

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de gebruiker. 

Privacy en cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een computerbestand dat we naar uw computer sturen voor toekomstig gebruik. Dit kan een tijdelijke cookie zijn (verwijderd aan het einde van de site) of persistent (deze blijft van de ene sessie naar de volgende). Cookies stellen ons in staat om u aanbiedingen aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd en uw navigatie te verbeteren.

De cookies gedeponeerd door Camping Plages de l’Ain. Camping Plages de l’Ain maakt gebruik van opslaan en het lezen van cookies om uw browsing te analyseren en stelt ons in staat om het publiek van onze website te meten met de tools van Google, inclusief (Analytics, Adwords …)

Cookies geplaats door derden:

Wanneer u de site bezoekt, kunnen partnersites cookies op uw apparaat plaatsen.

Worden in het bijzonder gebruikt:

  • Het deponeren en lezen van cookies om u in staat te stellen de inhoud van deze site te delen met andere mensen of om andere mensen uw raadpleging of uw mening te laten weten (Twitter®, Facebook® …).

Uw opties: verwijderen, blokkeren.

De meeste browsers staan ​​toe om cookies te verwijderen en / of de storting te weigeren. Hier vindt u de link en hulp voor hun instelling: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera.

We nodigen u ook uit om het beleid te lezen dat op cookies wordt toegepast door verschillende sociale netwerken: Facebook, Twitter.